Preparat na powój polny w rzepaku?

Powój polny, czyli Convolvulus arvensis L., jest pospolitym chwastem, występujących w wielu uprawach, w tym również w rzepaku. Przynależy on do bylin z rodziny powojowatych. Pojawia się praktycznie na każdym terenie: na polach, łąkach, nasypach czy zaroślach. Do dobrego rozwoju potrzebuje słonecznego stanowiska oraz suchej gleby o charakterze gliniastym lub piaszczystym. Ważne też, by podłoże było bogate w próchnicę oraz składniki odżywcze. Jest rośliną trującą, ponieważ zawiera w sobie toksyczną konwolwulinę, na którą nieodporne są konie. Powój wykazuje wysoką konkurencyjność w uprawach rzepaku.

Podczas rozwoju zacienia stanowiska innych roślin, a co więcej, wijąc się, dusi je, przez co zostają one trwale przechylone. Jest chwastem niezwykle trudnym do zwalczenia za pomocą mechanicznych metod, dlatego też należy przywiązywać dużą wagę do działań profilaktycznych. Warto więc stosować odpowiednio rozłożony obornik, a także zadbać, by w płodozmianie pojawiła się któraś z wieloletnich roślin pastewnych, chociażby koniczyna. Aby pozbyć się powoju z upraw, można stosować herbicydy, zawierające w sobie substancje, takie jak dikamba, bentazon, florasulam lub mezotrion. Pozwalają też one na zwalczenie innych popularnych chwastów, jak na przykład perz czy mlecz polny. Aby nie zaszkodzić uprawom, sąsiadującym z tą, dotkniętą atakiem chwastu, najlepiej jest je osłonić i przeprowadzać całą procedurę oprysku w możliwie bezwietrzny dzień. Równie skuteczne oraz polecane okazują się specjalne aplikatory, które można też zastąpić poprzez nakładanie środku pędzlem bezpośrednio na rośliny.