Odporność chwastów

Aby skutecznie zwalczać chwasty, występujące zarówno na polu uprawnym, jak i w ogrodzie, zwykle kupuje się specjalne preparaty. Niestety, sporo szkodliwych roślin wykazuje wysoką odporność na herbicydy i cały zabieg idzie wówczas na marne. Co robić, by mimo wszystko pozbyć się niechcianych roślin i doprowadzić do ich likwidacji? Z odpornością chwastów na herbicydy można spotkać się przede wszystkim tam, gdzie od dłuższego czasu stosuje się te preparaty i stanowią one podstawę ochrony roślin uprawnych. Chwasty powoli zaczynają się bowiem uodparniać na substancje czynne, zawarte w używanych preparatach. Z drugiej strony występują także pewne gatunki roślin szkodliwych, które z natury nie reagują na działanie pojedynczych herbicydów.

Do uodpornienia się chwastów na działanie substancji czynnych dochodzi najczęściej wskutek ciągłego stosowania tych samych preparatów (nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że powinno się zapewnić rotację środków, by rośliny się do nich nie przyzwyczaiły). Ten sam środek lub kilka różnych preparatów opartych jednak na zbliżonym mechanizmie działania, prowadzi do powstania groźnych mutacji, które naprawdę trudno będzie pokonać. Najlepiej jest oczywiście zapobiegać sytuacji, w której pojawi się populacja chwastów odpornych, ponieważ jej tępienie pochłonie naprawdę dużo czasu i pieniędzy. Aby z nią sobie poradzić, należy zakupić specjalistyczne środki i umiejętnie je stosować. W walce z chwastami najważniejsza jest regularność i konsekwencja.