Nowe alternatywne zwalczanie chwastów

Kiedy pole lub ogród atakują chwasty, podejmuje się zwykle walkę z wykorzystaniem herbicydów, czyli środków mających zwalczać szkodliwe rośliny. Obecnie istnieje jednak wiele metod alternatywnych, które także można spokojnie zastosować w przypadku sporej liczby gatunków uprawnych. Jedną z nietypowych metod zwalczania chwastów jest chociażby solaryzacja. Jej celem jest likwidacja jak największej ilości szkodliwych roślin przy wykorzystaniu wysokiej temperatury, którą uzyskuje się za sprawą promieni słonecznych. Glebę na kilka tygodni przykrywa się bowiem specjalną przezroczystą folią. Metodę tę jednak stosuje się głównie w krajach południowych. W polskich warunkach klimatycznych przykrycie ziemi folią sprzyjałoby bowiem rozwojowi chwastów – używa się jej w innym celu w okresie wiosennym (ma chronić rośliny przed zbyt niskimi temperaturami).

Niekiedy stosuje się jednak okrywanie folią latem, na okres około sześciu-ośmiu tygodni na lekko wilgotnej, uprawianej powierzchni. Ten sposób pozwala na szybki wzrost chwastów, który umożliwia zniszczenie ich po zdjęciu folii na przykład poprzez użycie płytkiej uprawki. Inną alternatywną metodą odchwaszczania jest zwalczanie termiczne. Wykonuje się je poprzez działanie wypalarki płomieniowej bezpośrednio na glebę oraz chwasty. Ewentualnie można też stosować metodę pośrednią – wówczas używane jest podczerwone promieniowanie, które uzyskuje się na skutek nagrzewania płomieniem stalowej siatki lub płyty ceramicznej. Działanie to najlepiej przeprowadzać zaraz po wschodzie chwastów.