Atlas chwastów

Chwasty to rośliny niepożądane, pojawiające się często na polach oraz w ogrodach. Konkurują one z roślinami uprawnymi czy też ozdobnymi o światło, wodę oraz składniki pokarmowe. Chwasty dzielą się na segetalne (pojawiające się na polach czy wśród roślin uprawnych), ruderalne (występujące przy osadach ludzkich w miejscach bogatych w azot) oraz chwasty łąkowe (niezjadane przez pasące się na łąkach zwierzęta). Do chwastów segetalnych zalicza się między innymi chaber bławatek, mak polny, mak piaskowy, kurzyślad polny czy też kąkol polny. Jeśli chodzi o pierwszą z wymienionych roślin, to zalicza się ona do chwastów dwuliściennych zimujących. Występuje najczęściej w zbożach ozimych oraz jarych, jednak można ją także spotkać w rzepaku, uprawach roślin motylkowatych i okopowych. Walka chemiczna z tym chwastem nie jest prosta, ponieważ kiełkuje on na jesieni. Do chwastów ruderalnych należą rośliny tworzące zbiorowiska. Zalicza się do nich chociażby perz właściwy, łopian czy pokrzywę.

Perz właściwy występuje na polach, najczęściej pojawia się jednak na glebach lekkich. Jest rośliną wieloletnią, kwitnącą od czerwca do września. Chwasty łąkowe to te, które pojawiają się na pastwiskach. Są to rośliny trudno trawione przez zwierzęta lub rośliny trujące. Do chwastów łąkowych zalicza się na przykład wilczomlecz czy szelężnik. Wspomniany wilczomlecz to roślina jednoroczna lub dwuroczna jara. Jest chwastem trudnym do zwalczenia, a przy tym bardzo konkurencyjnym. Może być niebezpieczny w szczególności dla grochu, ponieważ staje się on przyczyną choroby zwanej rdzą grochu.

jaki nawóz do trawnika